0970-800 550
info@noviaekonomi.se

Våra tjänster

Våra tjänster

Tillsammans sköter vi ert företags administration. Vi står till ert förfogande, ni gör själva det ni önskar att göra – sedan hjälper vi er med resten.

Ekonomiavdelning

Bokföring & Bokslut

Fakturering

 

Löneadministration

Leverantörsfaktura

Ekonomichef & Konsult