0970-800 550
info@noviaekonomi.se

Företaget

Novia Ekonomi startades år 2004 av David Berggren. Under flera år har bolaget ägts och utvecklats tillsammans med Michael Isaksson och Jennie Keinström. Under 2020 bildades ett personalbolag som förvärvade en del av bolaget så Novia Ekonomi ägs idag även av de anställda.

Affärsidén är att erbjuda ett brett utbud av ekonomiska och administrativa tjänster för företag. Genom att ta till sig och använda ny teknik kan arbetet utföras på ett effektivt sätt. Novia ekonomi kan erbjuda en komplett ekonomiavdelning och är ett alternativ för företagen istället för att anställda egen ekonomipersonal.

Det är stor efterfrågan på Novia Ekonomis tjänster och företaget har vuxit kontinuerligt. Idag är vi 20-talet engagerade medarbetare som arbetar främst med små och medelstora, ofta ägarledda fåmansbolag. Vår kundkrets omfattar flera hundra olika företag inom många olika branscher, allt från tjänsteproducerande företag, hantverkare, hotell, fastighetsbolag, byggbolag,  restauranger och åkerier med flera.

Vi är auktoriserade medlemmar i SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund). En redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Vi följer dessutom Reko, som är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som bygger på att skapa kvalitativa redovisningstjänster som är till nytta för företagen.