Ekonomichef och konsult

Effektivisera din organisation

Novias konsulter kan tillträda i en interimtjänst eller ett vikariat vid till exempel bolagsförändringar, sjukfrånvaro och föräldraledighet. Vi kan även ta en mer långsiktigt och övergripande roll när det behövs.

Företagarens utmaningar

Behöver du göra om i laguppställningen?

Att rollsätta alla ekonomipositioner med egen personal är ingen självklarhet för mindre och medelstora bolag. Till och med större koncerner använder sig många gånger av konsulter som ekonomiavdelning eller ekonomichef. Det effektiviserar ekonomifunktionen samtidigt som dyrbara resurser kan sparas.

Vårt erbjudande

Vi ger trygghet och kunskap till ekonomifunktionen

Novia kan med erfarenhet och kunskap kliva in i en interimroll eller ett vikariat när ordinarie ekonomipersonal saknas. Vi tar även på oss mer långsiktiga uppdrag när du vill flytta över det ekonomiska ansvaret till en extern part eller behöver strukturera om ekonomifunktionen.

Välkommen till novia

Din moderna ekonomipartner

På Novia möts tradition och innovation. Vi är en del av ett skrå som går generationer tillbaka i tiden, samtidigt som vi alltid blickar framåt för att hitta nya smarta lösningar. Vi förädlar gamla arbetssätt och processer med digitala verktyg, både för oss själva och våra kunder. Helt enkelt tidlös kunskap i en ny förpackning.

Vårt erbjudande inom ekonomisk konsultation

Vi kan åta oss de flesta uppdrag med företagsekonomisk inriktning och bistå med budgetar, likviditetsprognoser, nyckeltal samt löpande analyser av bolagets utveckling. Vi kan även hjälpa er med följande:

  • Anta rollen som ekonomichef
  • Täcka upp vid plötslig frånvaro
  • Stöttning i det löpande ekonomiarbetet
  • Bygga upp rutiner vid nya etableringar
  • Omorganisera en ekonomiavdelning
  • Skapa effektiv rapportering och uppföljning