0970-800 550
info@noviaekonomi.se

Bokföring & Bokslut

Bokföring & Bokslut

Novia Ekonom gör er löpande bokföring och ert årsbokslut. Vi ser till att samtliga transaktioner registreras på tillförlitligt sätt samt att moms och skatter deklareras inom föreskriven tid. Vi lämnar löpande rapporter om ställning och resultat. Intervallerna för rapportering beslutas i samråd med dig. Vi ombesörjer att dina årssammanställningar dokumenteras i ett årsbokslut som gör att din revision blir enkel och kostnadseffektiv.