0970-800 550
info@noviaekonomi.se

Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelning

Ett företag behöver alltid en ekonomiavdelning, men det är inte säkert att ekonomiavdelningen måste finnas i företaget. Ett problem som många mindre företag möter när de växer och blir större är valet mellan att anställa en ekonomiassistent eller en ekonomichef. Ofta faller valet på en ekonomiassistent med en enklare utbildning. Det ger resultatet att företagsledaren saknar ett bollplank och någon som kan hjälpa till vid mer avancerade ekonomiska frågor. Omvänt så kanske företaget betalar dyrt för en välutbildad ekonom som ägnar en stor del av sin tid till assistentjobb. Här blir följden att ekonomen snart ser sig om efter ett mer utmanande arbete.

Novia Ekonomi är idag ”ekonomiavdelning” till många företag, vi har fördelen att vi kan använda rätt kompetens till rätt arbete. Ekonomiassistenten ansvarar för att det löpande arbetet sköts på ett skickligt och effektivt sätt. För sammanställningar, analyser och rapportering får ni hjälp av en utbildad ekonom. Rätt man eller kvinna på rätt plats vill säga.

Vi har kunskap om hur man med den moderna tekniken kan effektivisera de administrativa processerna. Genom att anlita Novia Ekonomi får ni en effektiv ekonomiavdelning med bred kompetens och dessutom sänker många företag sina kostnader jämfört med att ha egen anställd personal.