0970-800 550
info@noviaekonomi.se

Ekonomichef & Konsult

Ekonomichef & Konsult

Vi kan åta oss många skiftande uppdrag med företagsekonomisk inriktning. Novia kan bistå med budgetar, likviditetsprognoser, nyckeltal samt löpande analyser av bolagets utveckling. Utifrån dessa analyser försöker vi även presentera idéer och förslag på konstruktiva lösningar. Ytterligare exempel på uppdrag vi kan åta oss är:

  • Bygga upp administrativa rutiner och ekonomisk rapportering   vid företagsetableringar.
  • Inhyrd ekonomichef vid vakanser eller för längre perioder.
  • Projektekonom.
  • Etablera eller omorganisera en ekonomiavdelning.
  • Bygga upp effektiv rapportering och resultatuppföljning.