0970-800 550
info@noviaekonomi.se

Löneadministration

Löneadministration

Det är både tidskrävande och komplicerat att vara insatt i alla lagar och avtal som uppkommer när man har personal därför har vi på Novia Ekonomi en väldigt kompetent löneavdelning som är kunniga inom de flesta avtalsområden.

Nedan finns ett axplock av vad vår löneavdelning kan hjälpa ditt företag med:

– Löpande löneredovisning
– Beräkning och redovisning av förmåner
– Utlägg och reseräkningar
– Sammanställningar till deklarationer
– Semesterlöneredovisning
– Årliga kontrolluppgifter
– Årsuppgifter till FORA med fler
– Löpande statistikuppgifter
– Tidsredovisning
Novia Ekonomis löneavdelning kan hantera hela lönemomentet från mottagning av underlag antingen via webrapportering, post, mail eller vad som passar ert företag bäst till att göra löneberedning, posta eller maila ut lönebeskeden, skapa deklarationsunderlag och även betala ut lönerna. Allt efter era önskemål! Vi hjälper självklart till vid upprättandet av avtal vid nyanställningar, är biträde vid möten med fackrepresentanter och fungerar som rådgivare vid andra tänkbara personalfrågor.